Najlepszy sposób na odzyskanie
utraconego zęba
IMPLANTOLOGIA

IMPLANTOLOGIA

to najnowocześniejszy dział stomatologii zajmujący się odbudową utraconych zębów na tytanowych elementach. Implantologia to dziedzina z pogranicza chirurgii i protetyki stomatologicznej umożliwiająca wypełnienie braków uzębienia za pomocą nowoczesnych metod. To właśnie dzięki niej możliwe jest trwałe wypełnienie wszystkich widocznych ubytków i odzyskanie pewności siebie.

Brak zębów jest nie tylko problemem estetycznym, ale także poważnym defektem wpływającym na zgryz, stawy skroniowo-żuchwowe, dziąsła, kości żuchwy i szczęki. Upośledza funkcję odgryzania, żucia oraz fonetykę. Pośrednio brak zębów wpływa również na ogólny stan naszego zdrowia, wymusza bowiem zmianę diety i trybu życia, jest źródłem kompleksów i obniżenia samooceny. Utrata nawet pojedynczego zęba jest potencjalnym zagrożeniem bowiem… zęby lubią swoje towarzystwo. Kiedy zabraknie zęba obok , ten który został, pochyla się w powstałą lukę, po czym śladem swojego poprzednika - zaczyna się wysuwać chcąc doprowadzić do powstania kontaktu z zębami w łuku przeciwstawnym.

Klasyczne leczenie protetyczne pozwala odtworzyć brakujące zęby za pomocą mostu lub wyjmowanej protezy. Związane jest to jednak z koniecznością nieodwracalnej ingerencji w pozostałe uzębienie, tak by na nim udało się zamocować most protetyczny. Oszlifowane zęby pozostają na zawsze uszkodzone. Z kolei użytkowanie wyjmowanej protezy często wiąże się z uciążliwym dyskomfortem dotyczącym jej ruchomości na podłożu, ograniczenia wrażeń smakowych i dotykowych…

Na szczęście nie jest to sytuacja bez wyjścia. Problemy te da się rozwiązać za pomocą implantów stomatologicznych !

W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami protetycznymi, implanty z reguły umożliwiają osiągnięcie dużo lepszych efektów estetycznych. Nowoczesne materiały ceramiczne stosowane do wykonania koron zębów osadzonych na implantach umożliwiają niemal idealne odtworzenie naturalnego uzębienia.  Co bardzo ważne, w przeciwieństwie do rozwiązań protetycznych opartych o zęby własne, stosowanie implantów nie wymaga opracowania i zniszczenia zębów przeznaczonych na filary. I pomimo, iż wszczepienie implantów wiąże się z zabiegiem chirurgicznym, to zabieg z tym związany dzięki zastosowanemu znieczuleniu miejscowemu jest całkowicie bezbolesny. Implanty stomatologiczne pozwalają również zachować tkankę kostną w miejscu i wokół utraconego zęba. Pełnią funkcję korzenia, który wypełnia w kości lukę po utraconym korzeniu, a także umożliwiają fizjologiczne obciążenie tkanki kostnej poprzez zachowanie naturalnych funkcji zębów. Utrzymana w dobrym stanie objętość kości szczęk pozwala zachować naturalny wygląd twarzy. Co szczególnie istotne, implanty przywracają niemal 100 % siły żucia. Oznacza to, iż pacjent może jeść to co lubi, bez większych ograniczeń. Narząd żucia zostaje zrekonstruowany i pacjentowi zostaje przywrócony nie tylko estetyczny wygląd , ale także komfort życia.

Terapia implantologiczna znajduje bardzo szerokie zastosowanie. Implanty służą do odbudowy zarówno braku jednego jak i kilku zębów. Innym zastosowaniem jest wykorzystanie implantów jako stabilnych filarów dla dużych protez. W przypadkach całkowitego bezzębia możliwe jest wykonanie protezy mocowanej do implantów na stałe ( bez konieczności wyjmowania ) lub też protezy typu overdenture opartej na precyzyjnych elementach retencyjnych.  Z uwagi na bardzo dobre umocowanie w jamie ustnej oraz brak konieczności stosowania klejów do protez, komfort użytkowania protez mocowanych na implantach jest nieporównywalny z protezą klasyczną.

 

Pojedynczy brak

 

Większe braki zębowe

     

Uzupełnienie wszystkich zębów za pomocą pracy protetycznej osadzonej na stałe

     

Uzupełnienie wszystkich zębów za pomocą pracy protetycznej wyjmowanej

Implant jest tytanową lub ceramiczną śrubą w kształcie korzenia zęba, która jest wszczepiana bezpośrednio w kość szczęki lub żuchwy. Wraz z koroną protetyczną przymocowaną za pomocą łącznika do implantu tworzy pełny ząb. Tytan jest materiałem całkowicie biozgodnym co oznacza, że jest on w 100% tolerowany przez organizm. Dzięki niesamowitej wytrzymałości tytanu, implanty są idealnym rozwiązaniem w celu przywrócenia długotrwałego i naturalnego uśmiechu. Dziś na światowym rynku istnieje wiele marek systemów implantologicznych. Niestety nie wszyscy producenci posiadają długofalowe, udokumentowane badania naukowe i kliniczne. Tanie implanty są produkowane ze stopów o zróżnicowanym stopniu czystości. Jednak to jakość materiału i prawidłowy kształt implantu oraz odpowiednia ilość i jakość tkanki kostnej decydują o osteointegracji, czyli zrośnięciu implantu z kością.
     

Leczenie implantoprotetyczne składa się z kilku etapów.

  • ETAP I – PLANOWANIE

Przed przystąpieniem do zabiegu wszczepienia implantu bardzo ważną rolę odgrywa diagnostyka czyli wnikliwa analiza warunków w jamie ustnej wykonana na podstawie badania klinicznego oraz oceny zdjęcia pantomograficznego i tomografii komputerowej.

  • ETAP II – CHIRURGICZNY – WSZCZEPIENIE IMPLANTU

Aby implant znalazł się w szczęce lub żuchwie konieczny jest zabieg chirurgiczny wykonywany w znieczuleniu miejscowym , podczas którego lekarz dokonuje implantacji czyli wszczepia implant w tkankę kostną.

Po wszczepieniu należy pozostawić implant bez odbudowy korony na okres od 3 do 6 miesięcy, aby mogło dojść do wytworzenia odpowiednio mocnego zespolenia implantu z kością czyli osteointegracji. Po zakończeniu tego procesu implant jest trwale zintegrowany z kością i może przejąć funkcję korzenia zęba. Wówczas można przystąpić do dalszej części leczenia czyli etapu protetycznego. Istnieją także procedury umożliwiające wykonanie i osadzenie pracy protetycznej tymczasowej już podczas samego zabiegu chirurgicznego. Konieczne jest jednak uzyskanie odpowiedniej stabilizacji pierwotnej implantu.

  • ETAP III – PROTETYCZNY

Po zabiegu wszczepienia implantu i osteointegracji następuje dalsza część leczenia związana z przygotowaniem,  wykonaniem i osadzeniem na implancie odbudowy protetycznej ostatecznej czyli nowej korony zęba, mostu lub protezy. Na podstawie pobranych wycisków lub scanów technik wykonuje idealnie dopasowaną oraz estetyczną pracę protetyczną.

Po zamocowaniu pracy protetycznej na implancie, pacjent otrzymuje Paszport Implantologiczny oraz instrukcję dotyczącą utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej.

Czas leczenia z użyciem implantów można oszacować jedynie w przybliżeniu. Sporo zależy od indywidualnych uwarunkowań i oczekiwań pacjenta. Łączny czas terapii liczony od momentu podjęcia decyzji o implantacji do momentu zamontowania odbudowy protetycznej na funkcjonalnym implancie wynosi przeciętnie od 3 do 8 miesięcy. Istnieją procedury skracające ten czas, jednak wskazania do ich zastosowania są bardzo ściśle ograniczone. Zdarza się również, iż w określonych sytuacjach czas wymagany na określony etap leczenia może ulec wydłużeniu np. w razie konieczności odbudowania kości przed założeniem implantu.  Warunkiem udanej implantacji jest bowiem odpowiednia ilość tkanki kostnej,  w której zostanie osadzony implant.  Tylko wówczas można zapewnić długotrwałą stabilizację implantów. U pacjentów ze znacznym zanikiem kości, u których planuje się zabieg implantacji konieczna staje się regeneracja kości. Procedury sterowanej regeneracji kości tkanek pozwalają na wytworzenie pełnowartościowej tkanki kostnej w żądanej okolicy, co umożliwia skuteczne osadzenie implantów stomatologicznych będących filarami późniejszej obudowy protetycznej.

Klinika stomatologiczna Prestige jest autoryzowanym partnerem szwajcarskiej firmy STRAUMANN uznanej za światowego lidera w dziedzinie implantologii i regeneracji kości. Lekarze przeprowadzający zabiegi implantacyjne w naszej placówce są czynnymi członkami ITI ( International Team for Implantology). ITI jest największą tego typu organizacją na świecie, której  celem jest pogłębianie wiedzy w zakresie implantologii w oparciu o solidne dowody naukowe. ITI skupia swoją uwagę na ciągłym kształceniu, ulepszaniu standardów metod leczenia, umiejętności oceny ryzyka oraz kontroli jakości w celu zapewnienia wiarygodnych wyników.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia oficjalnej strony firmy Straumann, gdzie będziecie mieli Państwo możliwość zapoznania się z pełną ofertą Producenta.