Strach ma wielkie oczy...
ale nie u nas

PIERWSZA WIZYTA OSOBY DOROSŁEJ

Marzysz o zdrowym i pięknym uśmiechu? Oczekujesz  , że leczenie stomatologiczne będzie bezbolesne, bezstresowe i przeprowadzane w przyjaznej atmosferze? Chcesz świadomie decydować o kolejnych krokach leczenia prowadzącego do oczekiwanego przez Ciebie celu?
Jesteś w odpowiednim miejscu !
Klinika stomatologiczna Prestige powstała, aby spełnić wszystkie Twoje oczekiwania. Wyspecjalizowany personel naszej placówki dołoży wszelkich starań, aby kompleksowo i skutecznie zrealizować Twoje potrzeby i marzenia .

Niezbędnym krokiem  przed przystąpieniem do leczenia stomatologicznego jest rejestracja Pacjenta, zapoznanie się i wypełnienie kompletu dokumentacji medycznej (zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta). Kompletna dokumentacja medyczna składa się z wywiadu stomatologicznego i ogólnomedycznego oraz oświadczenia pacjenta RODO. Schorzenia ogólne mogą mieć wpływ na wybór odpowiedniej terapii, jak i efekty w leczeniu schorzeń stomatologicznych. Dlatego prosimy o pełną, zgodną z prawdą odpowiedź.  Jedną z niezbędnych informacji jest numer pesel, prosimy pamiętać o jego wcześniejszym przygotowaniu. Dane podane w formularzu są poufne i zostają dołączone do karty leczenia pacjenta.

Pacjentów pierwszorazowych prosimy o przybycie 15 minut przed planowaną wizytą w celu wypełnienia dokumentacji.

Przygoda każdego Pacjenta w naszej klinice rozpoczyna się od wizyty konsultacyjnej, w trakcie której podczas rozmowy poznajemy Twoje  oczekiwania i potrzeby , zbieramy dokładny wywiad, przeprowadzamy badanie jamy ustnej i okolic sąsiednich, zlecamy odpowiednią diagnostykę radiologiczną. Wykonujemy także sesję zdjęciową i pobieramy wyciski w celu wykonania modeli diagnostycznych. Wszystko to po to, by stworzyć dla Ciebie kompleksowy i indywidualny plan leczenia stomatologicznego.

Podczas drugiego spotkania następuje wygłoszenie planu leczenia, jego szczegółowe omówienie, wizualna prezentacja , oszacowanie przypuszczalnego czasu leczenia, przedstawienie kosztów związanych z leczeniem, ustalenie harmonogramu wizyt oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
Plan leczenia sporządzamy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. Jeżeli, po zapoznaniu się z planem leczenia i jego pełnym zrozumieniu jesteś zdecydowany, aby rozpocząć leczenie w naszej placówce, nie pozostaje już nic innego jak tylko wdrożyć plan w życie.

Serdecznie zapraszamy !!!