Diagnostyka to podstawa
RADIOLOGIA_1

RADIOLOGIA

Bardzo ważnym elementem kompleksowej diagnostyki stomatologicznej jest diagnostyka radiologiczna. Badania radiologiczne są jednym z podstawowych źródeł informacji o stanie zdrowia Pacjenta. Są niezbędne przy planowaniu każdego leczenia.

  • RADIOWIZJOGRAFIA - obrazuje stan pojedynczego zęba przy minimalnej dawce promieniowania. Aparaty rtg  znajdujące się przy fotelach pozwalają kontrolować precyzję leczenia endodontycznego ( kanałowego) bez konieczności opuszczania fotela. Przydatna jest także w ortodoncji, chirurgii i implantologii gdzie umożliwia wykonywanie zdjęć śródzabiegowo w trakcie wizyty.
  • ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE - to przeglądowe zdjęcie wszystkich zębów oraz struktur otaczających, takich jak : kości szczęki i żuchwy, zatoki szczękowe, stawy skroniowo- żuchwowe. Jest badaniem przesiewowym, na podstawie którego lekarz ma możliwość oceny ogólnego stanu zębów, ale także wykrycia wielu nieprawidłowości niewidocznych gołym okiem, takich jak : próchnica, zmiany zapalne okołowierzchołkowe, zęby zatrzymane, dodatkowe i nadliczbowe, zęby nieprawidłowo leczone endodontycznie, zmiany nowotworowe.
  • ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE – jest ono niezbędne do analizy wad zgryzu, planowania leczenia ortodontycznego i protetycznego
  • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA – pozwala uzyskać trójwymiarowy obraz tkanki kostnej  o wysokiej rozdzielczości. Jest najbardziej precyzyjnym badaniem umożliwiającym zaplanowanie leczenia implantologicznego, chirurgicznego, protetycznego oraz endodontycznego.