ZGODA NA LECZENIE

Wymóg zgody Pacjenta na leczenie określa :

  • Ustawa o zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty ( z dnia 5 grudnia 1996, Art. 32-35 )
  • Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny ( z dnia 19 listopada 1996, Art.5 )
  • Konstytucja ( Art. 41 UST.1 )

W gabinetach stomatologicznych pisemne zgody pacjentów są pobierane najczęściej w przypadku zabiegów z  zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii, endodoncji, ortodoncji, protetyki i wybielania zębów. 

W przypadku dzieci ( do 16 r.ż. ) zgodę na zabieg udzielają Rodzice / Opiekunowie Prawni.

W przypadku osób małoletnich ( 16-18 r.ż.) :

  • do 16 roku życia – wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego
  • 16 -18 rok życia – konieczne jest uzyskanie zgody Rodzica / Opiekuna Prawnego oraz osoby małoletniej.

W sytuacji gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe – zezwolenie Sądu Opiekuńczego.

W sytuacjach wyjątkowych, lekarz może przyjąć pacjenta bez przedstawiciela ustawowego. W takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie zgody na leczenie w formie telefonicznej.